ตัดผมชาย

ชายชนะ ครูสอนตัดผมซอยผมมืออาชีพ

ทรงผมแบ่งออกได้สามประเภทด้วยกัน
1.ทรงผมชาย
2.ทรงผมแนวซาลอน (ทรงผมวัยรุ่น)
3.ทรงผมหญิง

ทรงผมชาย
1.ผมทรงสูง ( ทรงผมสั้น )
ทรงนักเรียน ทรงรองหวี ทรงลานบิน ทรงสกินเฮด
2.ผมทรงกลาง
รองทรงสูง รองทรงธรรมดา รองทรงต่ำ
3.ผมทรงต่ำ
ซอยจอนบาง ซอยจอนหนา ทรงเสย ทรงรากไทร
ผมทรงนักเรียนชาย
ทรงผมนักเรียนชาย เป็นทรงผมเก่าแก่ของไทย ที่มีประวัติการไว้ผมทรงนี้ มาตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยา เป็นทรงผมที่ดัดแปลง มาจากทรงมหาดไทยนั้นเอง ผมทรงมหาดไทยเลยไม่ได้รับความนิยม ทรงผมนักเรียน จึงเป็นทรงผมที่ทางราชการ ใช้เป็นระเบียบในกรมทหาร กรมราชทัณฑ์และโรงเรียนของรัฐบาล ดังนั้นทรงนักเรียน จึงสามารถหาดูได้ จากการไว้ผมของเด็กนักเรียนของโรงเรียนรัฐบาล

ทรงนักเรียนติดตาม วิธีการตัดผมทรงนักเรียน แบบเป็นเร็วเร่งลัด พร้อมรูปภาพประกอบ
จากชายชนะ ครูสอนตัดผมมือาชีพ ได้ในเร็วๆนี้
เขียนและเรียบเรียง โดยชายชนะ